Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Thông báo

.
1357/TB-UBND
1357/TB-UBND

Thông báo về việc ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Chủ tịch UBND huyện đi công tác nước ngoài

1359/TB-UBND
1359/TB-UBND

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại địa bàn xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (Đợt 1, năm 2019)

1360/TB-UBND
1360/TB-UBND

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại địa bàn xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (Đợt 1, năm 2019)

1361/TB-UBND
1361/TB-UBND

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại địa bàn xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (Đợt 1, năm 2019)

1331/TB-UBND
1331/TB-UBND

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại địa bàn xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Đợt 1, năm 2019)

1326/TB-UBND
1326/TB-UBND

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện tại buổi giao ban lãnh đạo UBND huyện

977/TB-UBND
977/TB-UBND

Thông báo về thời gian làm việc mùa đông

961/TB-UBND
933/TB-UBND
933/TB-UBND

Thông báo Thay đổi thời gian, bổ sung thành phần Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về Bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, cơ quan dân cử năm 2019

1536/TB-UBND
1536/TB-UBND

Công văn về việc thực hiện Thông báo kết luận số 601/TBKL-STNMT ngày 13/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

897/TB-UBND
897/TB-UBND

Thông báo Hoãn lịch làm việc với Đoàn Kiểm tra của Sở Nội vụ về công tác tổ chức, cán bộ theo Giấy mời số 216/GM-UBND ngày 18/9/2019 của UBND huyện

896/TB-UBND
896/TB-UBND

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại địa bàn xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Đợt 2, năm 2019)

881/TB-UBND
881/TB-UBND

Thông báo Tuyển dụng nhân viên hỗ trợ, phục vụ tại các trường mầm non thuộc huyện Nghi Xuân

868/TB-UBND
868/TB-UBND

Thông báo Hoãn Hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính, ngân sách cho các đơn vị dự toán ngân sách và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

867/TB-UBND
867/TB-UBND

Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ