Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Thông báo

.
44/TB-UBND
44/TB-UBND

Thông báo thay đổi thành phần tham dự Hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động phối hợp giữa UBND huyện với Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên năm 2019, triển khai Chương trình phối hợp năm 2020

01/UBND-VP
01/UBND-VP

Công văn về việc tổ chức trực và báo cáo trong dịp nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020

1726/TB-UBND
1726/TB-UBND

Thông báo Hoãn lịch làm việc để thống nhất xử lý một số nội dung liên quan đến hỗ trợ chi phí lắp đặt lò đốt rác sinh hoạt của Hợp tác xã Tân Phát và xử lý trả nợ vốn vay Dự án Năng lượng nông thôn 2 (vốn vay ODA) của các Hợp tác xã dịch vụ điện: Xuân Liên, Xuân Viên

1725/TB-UBND
1725/TB-UBND

Thông báo Về việc điều chỉnh thời gian Hội nghị theo Giấy mời số 284/GM-UBND ngày 10/12/2019 của UBND huyện

1357/TB-UBND
1357/TB-UBND

Thông báo về việc ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Chủ tịch UBND huyện đi công tác nước ngoài

1359/TB-UBND
1359/TB-UBND

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại địa bàn xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (Đợt 1, năm 2019)

1360/TB-UBND
1360/TB-UBND

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại địa bàn xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (Đợt 1, năm 2019)

1361/TB-UBND
1361/TB-UBND

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại địa bàn xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (Đợt 1, năm 2019)

1331/TB-UBND
1331/TB-UBND

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại địa bàn xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Đợt 1, năm 2019)

1326/TB-UBND
1326/TB-UBND

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện tại buổi giao ban lãnh đạo UBND huyện

977/TB-UBND
977/TB-UBND

Thông báo về thời gian làm việc mùa đông

961/TB-UBND
933/TB-UBND
933/TB-UBND

Thông báo Thay đổi thời gian, bổ sung thành phần Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về Bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, cơ quan dân cử năm 2019

1536/TB-UBND
1536/TB-UBND

Công văn về việc thực hiện Thông báo kết luận số 601/TBKL-STNMT ngày 13/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

897/TB-UBND
897/TB-UBND

Thông báo Hoãn lịch làm việc với Đoàn Kiểm tra của Sở Nội vụ về công tác tổ chức, cán bộ theo Giấy mời số 216/GM-UBND ngày 18/9/2019 của UBND huyện